CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

meniu

Tel: 021.243.30.45 / 021.243.27.40
Fax: 021.243.29.63

Adresa: Str.Ziduri Moşi, Nr. 4
E-mail: aps2@aps2.ro
Url: http://www.aps2.ro

Angajari

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 2

ORGANIZEAZĂ EXAMEN ÎN DATA DE 25.09.2020 pentru promovarea în funcţia superioară de: consilier- grad profesional II – Serviciul Financiar, Contractare   

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 

  • studii superioare economice; 
  • Cunoştinţe operare PC : Word, Excel, Outlook, Internet; 
  • Capacitate de lucru în echipă ;    
Examenul va avea loc la sediul Administraţiei Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr. 4, sect. 2, în data de 25.09.2020 şi constă într-o probă scrisă. Bibliografia pentru concurs este afişată si la avizierul instituţiei.

 

  • Bibliografie aici
  • Borderou notare proba scrisa aici