CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

meniu

Tel: 021.243.30.45 / 021.243.27.40
Fax: 021.243.29.63

Adresa: Str.Ziduri Moşi, Nr. 4
E-mail: aps2@aps2.ro
Url: http://www.aps2.ro

Anunturi

 • Hotarare privind instituirea taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare
  Adaugat in data de: 2019-02-25 Descarca fisier
 • Notificare in conformitate cu prevederile art. 63 alin. 2 din Legea 98/2016
  Adaugat in data de: 2019-01-29 Descarca fisier
 • Anunt atribuire contract servicii de paza 2018
  Adaugat in data de: 2018-05-17 Descarca fisier
 • Comunicare acceptare oferta castigatoare
  Adaugat in data de: 2018-04-19 Descarca fisier
 • Decizie CNSC nr. 815/C8/875 din 28.03.2018
  Adaugat in data de: 2018-04-03 Descarca fisier
 • Raportul procedurii de desemnare a ofertei castigatoare la achizitia publica ”Servicii de paza”
  Adaugat in data de: 2018-04-02 Descarca fisier
 • Notificare
  Adaugat in data de: 2018-03-21 Descarca fisier
 • Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor
  Adaugat in data de: 2018-03-16 Descarca fisier
 • In data de 15.03.2018 am primit contestatia inregistrata la CNSC cu numar de dosar 875 link catre contestatie: http://portal.cnsc.ro/istoricdosare.html
  Adaugat in data de: 2018-03-15
 • Notificare la procedura de achizitie privind atribuirea contractului ”Servicii de paza”
  Adaugat in data de: 2018-03-13 Descarca fisier
 • Raspuns notificare
  Adaugat in data de: 2018-03-13 Descarca fisier
 • Administraţia Pieţelor Sector 2 Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, vă supune atenţiei achiziţia serviciilor de pază din pieţele: Administraţiei Pieţelor Sector 2.
  Locul prestării serviciilor, în anul 2018:

  - Sediul APS2 Piaţa Obor – Hala Terminal, Str. Ziduri Moşi, nr. 4, Sector 2,
  - Piaţa Colentina, Str. Cremeniţa, nr. 13-15, Sector 2,
  - Piaţa Dobroieşti, Str. Ion Vlad, nr. 3-5, Sector 2,
  - Complex Delfinului (Rotondă) – Bd. Chişinău, nr.1, Sector 2,
  - Piaţa de flori, Str. Colentina nr. 6A, Sector 2,
  - Piaţa Cernăuţi, Str. Cernăuţi nr. 29A. Sector 2.

  Documentaţia de atribuire prin procedura simplificata proprie:

  Anunt de participare simplificat
  Adaugat in data de: 2018-03-07 Descarca fisier
 • Caiet de sarcini
  Adaugat in data de: 2018-03-07 Descarca fisier
 • Decizie comisie de evaluare a ofertelor
  Adaugat in data de: 2018-03-07 Descarca fisier
 • Declaratie functii de decizie ANAP
  Adaugat in data de: 2018-03-07 Descarca fisier
 • Formulare inclusiv model contract
  Adaugat in data de: 2018-03-07 Descarca fisier
 • Procedura simplificata proprie
  Adaugat in data de: 2018-03-06 Descarca fisier
 • "Program de masuri si actiuni pentru gospodarirea si infrumusetarea municipiului Bucuresti” - 2015 desfasurat in pietele sectorului 2.
  Adaugat in data de: 2016-09-07 Descarca fisier
 • Avand in vedere art. 4, alin (2) din legea 145/2014 si a adresei nr. 187749/10.04.2015 va anuntam ca entitatea teritoriala din subordinea MADR care va duce la indeplinire prevederile art. 3 alin. (4) si (5) din aceeasi lege, este Directia pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti.
  Adaugat in data de: 2016-09-07
 • Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 2, Bucuresti, nr. 37/25.04.2016, privind aprobarea unor măsuri, pe termen de un an, pentru funcţionarea Pietelor Morarilor, situata în soseaua Morarilor, nr. 6, sector 2, Bucuresti, Administratia Pietelor Sector 2 va aduce la cunoştinţa urmatoarele:
  Ø Reducerea tarifului de folosinta, loc de vanzare în suprafaţa fixa (taraba), atât pentru producători cât şi pentru agenţi economici la 5 lei/zi;
  Ø Acordarea cu titlu gratuit, a unui numar total de 5 tarabe din Piaţa Morarilor pentru micii producători, comercianti ambulanţi, pensionari, la cererea acestora;
  Ø Reducerea cu 1/2 a pretului de pornire al licitatiei, pentru magazinele Pietei Morarilor, conform prevederilor aplicabile;
  Adaugat in data de: 2016-09-07