CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

meniu

Tel: 021.243.30.45 / 021.243.27.40
Fax: 021.243.29.63

Adresa: Str.Ziduri Moşi, Nr. 4
E-mail: aps2@aps2.ro
Url: http://www.aps2.ro

Angajari

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 2

Pentru promovarea  la sfârşitul perioadei de debut în următoarea funcţie:  

  • Inspector de specialitate - grad profesional II – Serviciul Achiziţii, Tehnic, Protecţia Muncii

CONDIŢII DE PARTICIPARE:  

  • sfârşitul perioadei de debut de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an în funcţia de Inspector de specialitate - debutant, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de director.    

Examenul va avea loc la sediul Administraţiei Pieţelor Sector 2, str. Ziduri Moşi, nr. 4, sect.2, în data de 26.07.2022, ora 10.00 şi constă într-o probă scrisă.           

Bibliografia pentru concurs este afişată la avizierul instituţiei si pe siteul instituției.

 

  • Bibliografie aici
  • Borderou notare proba scrisa aici
  • Raport final aici